داستان ما

داستان آرورا از جایی شروع شد که دنیا را گشتیم و جایی به شگفتی میهنمان ایران نیافتیم. این کهن سرزمین چهارفصل که مهد تمدن، ثروت و مقصدهای طبیعی و تاریخی بکر است؛ یکی از بزرگترین صادرکنندگان استعداد به قیمتی ناچیز است. بر آن شدیم تا با اراده‌ی پولادین، دست گذاشتن روی زانوهای خود و دست یاری گرفتن از یکدیگر بتوانیم سرزمینمان را جور دیگری بشناسیم و با دید تازه به هموطنان و شهروندان جهان ایران را معرفی کنیم.

از گردشگری شروع کردیم چون فرهنگ و طبیعت مرزهای سیاسی و اعتقادی نمی‌شناسد و مسافران خود را متعلق به این زمین می‌دانند… سفر و گردشگری که در ایران در حال رشد است فصل تازه‌ای از تعامل جوامع جهانی با ایران آغاز کرده است.

درونمایه‌ی اصلی تمام اقدامات و فعالیت‌هایمان ابزارها و رسانه‌های دیجیتال است نه فقط بخاطر آنکه چیزی است که در آن تجربه و تخصص داریم بلکه بخاطر موج چهارم انقلابی که فناوری و نوآوری در دنیا بوجود آورده است. 

با استفاده از فناوری تمام اهداف و ماموریت‌هایمان قابل دستیابی است. تاثیرگذاری بدون مرز، بهبود تجربه مشتری، افزایش رقابت‌پذیری، جریان‌های درآمدی و الگوهای کسب‌وکار جدید بخشی از اهم ماموریت آرورا است.

داستان ما به این چند پاراگراف ختم نمی‌شود. از اصل و اساس اعتقاد ما در ایجاد این کسب‌وکار توجه به «جامعه محور» بودن و توسعه‌ی مداوم «فرهنگ سازمانی» است. مهم‌ترین سرمایه‌ی آرورا تیم آن است که همه با هم مالک تصمیمات، سرنوشت، سود و زیان ابتکارهای آن هستیم.